Renowned Speakers

Paulo Renato

Paulo Renato

Federal University of Goias, , Brazil

Chao Chen

Chao Chen

Shandong Provincial Hospital, , China

Robert Bowen

Robert Bowen

West Virginia University, USA

Salah Rubayi

Salah Rubayi

Keck School of Medicine, USA

Chih Sheng Lai

Chih Sheng Lai

Veterans General Hospital, Taiwan

Kris Conrad

Kris Conrad

University of Toronto, , Canada

Leila Freire Rego Lima

Leila Freire Rego Lima

Jurados Institute of Education and Research, , Brazil

Fanjun Meng

Fanjun Meng

Tengzhou Central Peoples Hospital,, China

Pusit Jittilaongwong

Pusit Jittilaongwong

Punisa Lip & Plastic Surgery Clinic,, Thailand